Donate

Nếu bạn sẵn sàng hỗ trợ chúng tôi, bạn có thể đóng góp bằng cách quyên góp cho Mai Nhật Lâm ☭. Chúng tôi chấp nhận quyên góp thông qua MOMO và Paypal.

Đóng góp hào phóng của bạn cho Mai Nhật Lâm ☭ hỗ trợ các chương trình và sáng kiến ​​quanh năm. Là người quản lý tốt các khoản quyên góp của bạn, chúng tôi tuân theo các nguyên tắc rõ ràng trong việc xử lý quà tặng của bạn.

Tất cả quà tặng cho Mai Nhật Lâm ☭ đều không giới hạn

Tất cả nguồn tài trợ của Mai Nhật Lâm ☭ là “không hạn chế”, có nghĩa là chúng tôi không có “các ràng buộc” kế toán theo hợp đồng quy định cách chi tiêu tiền. Một nhà tài trợ có thể chỉ định kết quả giáo dục / từ thiện mong muốn phù hợp với sứ mệnh cốt lõi của chúng tôi, nhưng nhóm của chúng tôi phải quyết định cách chi tiêu tiền để đạt được mục tiêu của mình.

Chính sách hoàn tiền đóng góp

Đối với các khoản đóng góp được thực hiện qua trang web www.fineshopdesign.com, nếu bạn mắc lỗi khi đóng góp hoặc thay đổi ý định về việc đóng góp cho Mai Nhật Lâm ☭, chúng tôi sẽ tôn trọng yêu cầu hoàn lại tiền của bạn trong vòng 7 ngày kể từ ngày đóng góp của bạn.

Để yêu cầu hoàn lại tiền, hãy liên hệ với chúng tôi qua Trang liên hệ của chúng tôi . Tiền hoàn lại được trả lại bằng phương thức thanh toán ban đầu. Nếu bạn quyên góp bằng thẻ tín dụng, tiền hoàn lại của bạn sẽ được ghi có vào chính thẻ tín dụng đó.

Các chính sách này sẽ không được áp dụng nếu bạn không quyên góp bằng trang web www.mainhatlam.com.

Cảm ơn

Chúng tôi rất biết ơn tất cả các nhà tài trợ đã hỗ trợ chúng tôi trong sứ mệnh mang đến cho mọi du khách cơ hội tìm hiểu về khoa học máy tính. Hàng ngàn người mà chúng tôi đã tác động trong những năm qua đã được giới thiệu ban đầu về khoa học máy tính một phần nhờ vào sự hào phóng của những nhà tài trợ này. La bàn đạo đức cuối cùng của chúng tôi về những vấn đề này là cung cấp kiến ​​thức khoa học máy tính cho sinh viên và người mới bắt đầu.