Tạo tệp Robot.txt

Robots.txt là một tệp tin văn bản nằm trong thư mục gốc của trang web và cung cấp hướng dẫn cho các công cụ tìm kiếm thu thập thông tin về các trang mà họ có thể thu thập thông tin để lập chỉ mục. Công cụ tạo tệp Robot.txt giúp chp bạn tạo một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn.


Tạo file Robots.txt cho Blogger

Nhập URL Website của bạn kèm ‘https://’

# robots.txt generated by mainhatlam.com User-agent: * Disallow: /search/ Disallow: /blog/page/ Allow: / Sitemap: # robots.txt generated by mainhatlam.com User-Agent: * Allow: /wp-content/uploads/ Allow: /wp-admin/admin-ajax.php Disallow: /wp-content/plugins/ Disallow: /wp-admin/ Disallow: /blog/page/ Disallow: /search/ Sitemap:
Đồng ý sử dụng cookie
Chúng tôi cung cấp cookie trên trang web này để phân tích lưu lượng truy cập, ghi nhớ tùy chọn của bạn và tối ưu hóa trải nghiệm của bạn.
Ối!
Có vẻ như đã xảy ra sự cố với kết nối internet của bạn. Vui lòng kết nối với internet và bắt đầu duyệt lại.
Đã phát hiện chặn quảng cáo!
Chúng tôi đã phát hiện thấy bạn đang sử dụng plugin chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.
Doanh thu mà chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi yêu cầu bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong plugin chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.